Short texts

EN


Maarten JANSSEN uses systems with dice or playing cards to make decisions about the color and form of a work, thus objectifying the authorship.

His minimal, reduced paintings contain a high degree of abstraction, but at the same time appear basic and very concrete.

On occasion, the painting crosses into sculpture or installation.

Janssen was a resident at the Künstlerhaus Bethanien in Berlin and works both in Rotterdam and Berlin.


Wall Street International     


click link to read more about Geist und Form: Ten Painters from Berlin 30 August - 11 October 2013 at Grunwald Gallery, Bloomington.
.. .. | paint on playcards | 70 x 50 cm cm | 2013


DE


# Im Museum hangen die Bilder wie Heiligtumer.

Nur Kunsthistoriker und andere Eingeweihte lesen aus Geheiminformationen die Entstehungsgeschichte heraus.

Maarten Janssen widerruft diese Aura des Vollendeten schon im vorhinein.

Sein Ziel ist es, Entstehungsprozesse und Montagespuren im Werk selbst sichtbar zu machen.

Produktion und Zufall werden bei Janssen gewissermalereien zum Sujet.

So kann das Publikum, das sich bei der Betrachtung Zeit fur die Spurensuche nimmt,

die kunstlerischen Strukturen zu ihren Anfangen zuruckverfolgen./KUENSTLERHAUS BETHANIEN BERLIN | MAARTEN JANSSEN | "TRANSRESISTOR"


04. 20.08.2006 EROFFNUNG / OPENING: 3. August 2006, 19 Uhr / August 3, 2006, 19:00 h


EN


# In a museum, paintings are hung like sacred objects.

Only art historians and others who are initiated are able to determine the history of their development

from -secret- information. From the outset, Maarten Janssen revokes this aura of the complete.

It is his aim to make processes of development and traces of construction visible in the work itself.

Production and chance thus become the subject of Janssen 's work.

In this way, visitors who take time for a little detective work while viewing the pictures can follow their

artistic structures back to the origins.
KUENSTLERHAUS BETHANIEN BERLIN | MAARTEN JANSSEN | "TRANSRESISTOR"


04. 20.08.2006 EROFFNUNG / OPENING: 3. August 2006, 19 Uhr / August 3, 2006, 19:00 hEN


Maarten Janssen paints with the idea to cut off context.

By means of, for example dice and paint bombs, the paintings regulate their own construction.

By throwing them at the canvas and following a strict procedure for filling in the spatters, traces and imprints,

Janssen examines the possibility of make paintings that reflect themselves and

do not show anything at the same time.

Sometimes he uses digital numbers and noise to activate the space.

This causes the work of art to become isolated.

At this point the constructed images show the quest for Objective Truth.Marie-Jose Sondeijker 2005PRESS | solo exhibition Maarten Janssen | Galerie West Den HaagNL


Maarten Janssen schildert aan de hand van willekeurige factoren die hem een set van kleuren en vormen opleveren waarmee hij verder overweg kan. Hij bewerkt het doek met dobbelsteen en zakjes verf. De zijden van de dobbelsteen heeft hij in verschillende tinten gedoopt. Sporen en spetters zijn beslissend voor het vervolg. Zij bepalen hoe het canvas wordt ingevuld. Deze procedure vertoont overeenkomsten met de fundamentele schilderkunst. Maarten Janssen relativeert de rol van de kunstenaar als auteur van het kunstwerk. Hij geeft de beslissingsbevoegdheid uit handen en dat staat haaks op benaderingen waarin de expressieve toets en het handschrift de boventoon voeren. Bij Maarten Janssen is het schilderij de resultante van toevallige oorzaak en noodzakelijk effect. Het gehoorzaamt aan een eigen wetmatigheid.


Jan van Heemst, 2012Publicatie     

Bij de tentoonstelling AANWINST is een boek over de gehele kunstcollectie van Hogeschool Rotterdam getiteld 'Aanwinst, kunstcollectie HogeschoolRotterdam'  (ISBN nummer 978-94-6190-111-8)

auteur  Jan van Heemst     redacteur  Helen Hulspas     ontwerp  Rick Vermeulen     druk  Lecturis bv


NL


Maarten Janssen schildert met het idee de context uit te schakelen.

Met behulp van o.a. dobbelstenen en verfbommen reguleren de schilderijen hun eigen opbouw.

Door deze op het doek te gooien en een strakke procedure te volgen om de spetters, sporen en afdrukken in te vullen onderzoekt Janssen de mogelijkheid schilderijen te maken die zichzelf weergeven en tegelijkertijd niets laten zien.

Hij gebruikt soms digitale getallen en ruis om de ruimte te activeren.

Het gevolg hiervan is dat het getoonde werk geisoleerd wordt.

Op dat moment laten de geconstrueerde werken de zoektocht naar de Objectieve Waarheid zien.Marie-Jose Sondeijker 2005


PERSBERICHT | solo exhibition Maarten Janssen | Galerie West Den Haag